Obchodní a dodací podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Dodavatel – fakturační adresa

Provozovatelem internetového obchodu je Tazmont s.r.o.
IČO: 26825856
Sídlo: Havířov-Bludovice, Zámečnická 2/478, PSČ: 736 01
Den zápisu: 26.01. 2004
Pod značkou: C 25932 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Dodavatel je plátcem DPH.

 
2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní  a dodací podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a zároveň řádně vybavené daňovým dokladem, českými návody k obsluze a záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení smlouvy prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu, má Tazmont s.r.o. právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně odstoupit.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin v pracovních dnech, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností vás budeme kontaktovat.

 4) CENA

Kupní cena zboží je stanovena aktuálně platným ceníkem společnosti Tazmont s.r.o. Cena zboží je uvedená bez daně z přidané hodnoty, v Kč a cena nezahrnuje náklady na dopravu, grafické úpravy a jiné náklady spojené se speciálními úpravami požadované zákazníkem.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokud není uvedeno jinak je zboží zasíláno na dobírku prostřednictvím přepravní společnosti.
U zakázek vyžadující speciální  úpravu systému na přání zákazníka je nutná úhrada zálohy ve výši 65% z celkové ceny včetně DPH před započetím plnění zakázky. 

V případě prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 15% z dlužné částky.

 6) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. Cena dopravy činí od 140,- Kč a je platná pro zasílání zboží v České republice. U zboží nad 20 kg činí cena poštovného 220 Kč. U nadměrné a nadlimitní zásilky je doprava sjednána jednotlivě.

Osobní odběr je možný v sídle dodavatele: Tazmont s.r.o., Zámečnická 478/2, 736 01 Havířov.

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je 5 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně kontaktovat.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem ( ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravní služby, resp .pošty si vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen je nutno uvést tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady způsobené přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na :
a) vady vzniklé nesprávným používáním výrobku
b) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci :
a) Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, písemně
b) Zboží zašlete jako doporučený balík ( ne na dobírku) na naši adresu
c) Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

 


ZGViMWNlM